Ide o online prekladač viet, ktorý je úplne zadarmo. Bol vytvorený v roku 2015 a v súčasnosti je stále funkčný a spoľahlivý. Preklad je možné…