Angličtina – Anglický jazyk:

Hello – Ahoj, dobrý deň

How are you? – Ako sa máš?

How old are you? – Koľko máš rokov?

Where is ….. ? – Kde je ….. ?